MARÍA TERESA DE GISPERT PASTOR

Catedràtica de Dret Mercantil i Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona. Ex Degana de la Facultat de Dret de la U.B. Presidenta de la Secciión de Cataluña de la Association Internationale de Droit des Assurances. Presidente de Sección del Jurado de Autocontrol de la Publicidad. Vocal permanent de la Comissió General de Codificació, màxim òrgan consultiu del Ministeri de Justicia. Advocada.

+34 93 531 91 00
mtdegispert@absislegal.com