Absis Legal és en l’actualitat membre de Pangea Net, una xarxa internacional de despatxos d'advocats independents que va ser creada l'any 2009. Els membres d'aquesta associació presten serveis jurídics als respectius països, en totes les àrees del dret.

AbsisLegal AbsisLegal AbsisLegal