notÍcies
publicacions
-
contactaR
links
col-laboracions
-
 
 
absislegal
   
 
   
   
 

• Accions encaminades a l'advertiment dels drets de les empreses en les seves
relacions d'àmbit comercial amb tercers, proveïdors i clients.

• Negociacions i transaccions extrajudicials.

• Defensa jurídica davant dels Jutjats i Tribunals espanyols de la jurisdicció
civil a tot el territori nacional. Seguiment de l'execució de sentències.

• Intervenció en procediments arbitrals.

• Execució de sentències dictades per tribunals estrangers.

Dret Processal