notÍcies
publicacions
-
contactaR
links
col-laboracions
-
 
 
absislegal
absislegal
absislegal
absislegal
absislegal reestructuracions i operacions patrimonial. dret de la competencia
 
• Assessorament legal, convocatòria, preparació i assistència com a
Secretari a les reunions de l'Òrgan d'Administració i Juntes Generals. Acords parasocials.

• Preparació, redacció i revisió d'actes i expedició de certificats de tota classe.

• Gestions notarials i amb el Registre Mercantil i presentació de comptes anuals per al seu dipòsit. Legalització i seguiment de llibres oficials
.
• Responsabilitat d'Administradors i Directius.

• Informació general sobre noves disposicions en matèria societària i assessorament jurídic en matèries d'interès per a l'empresa.

• Altres entitats: fundacions i associacions.
Secretaria de Consell i Dret Societari en general