notÍcies
publicacions
-
contactaR
links
col-laboracions
-
 
 
absislegal
   
 
   
   
 

• Acomiadaments individuals i col • lectius

• Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO)

• Extinció de contracte a instàncies del treballador

• Reclamacions salarials

• Accidents de treball.

• Càlcul d'indemnitzacions.

• Alts càrrecs.

• Sancions laborals.

• Mobbing.

• Gestió i càlcul de pensions de Seguretat Social.

• Valoració d'Incapacitats laborals.

• Empleats de Llar.

• Gestió de nòmines i assegurances socials.

Dret laboral i de la seguretat social