notÍcies
publicacions
-
contactaR
links
col-laboracions
-
 
 
absislegal
   
 
   
   
 

• Adminsitradors Concursals i Societats professionals, inscrits a les llistes dels Jutjats Mercantils de Catalunya.
• Preparació, tramitació i direcció jurídica de procediments concursals de persones físiques i jurídiques.
• Auditoria i assessorament comptable i societari. Estudi de la situació esconòmic-financer de la companya.
• Assistencia i defensa dels drets dels acreedors.

Dret Concursal